آیس پک شاتوت

تجربه طعم تابستانی شاتوت در تمامی فصول

وزن
50گرم

محتویات
شاتوت تازه
شکر
سس شاتوت

چربی در هر 100 گرم
0 گرم

قند در هر 100 گرم
23.6 گرم