آیس پک پسته

لذت تجربه متفاوت طعم پسته ناب ایرانی

وزن
50 گرم

محتویات
پسته خالص
شیر پرچرب
خامه نیم چرب
شکر
تزیینات مغز پسته

قند در هر 100 گرم
15 گرم

چربی در هر 100 گرم
12 گرم